Laden..

KIJK-UITWEDSTRIJD WOAR ES’T SCHILDERIJ

REGLEMENT KIJK-UITWEDSTRIJD WOAR ES’T SCHILDERIJ

Art. 1. De Kijk-uitwedstrijd Woar es’t schilderei wordt ingericht door 9240.be.

Art. 2. De actieperiode loopt van vrijdag 08 maart tot en met zaterdag 09 maart 2019l.

Art. 3.In de etalage van elke deelnemende handelaar hangt een fragment van een schilderij. Een aantal van deze fragmenten vormen samen de weergave van het uit de Sint-Ludgeruskerk ontvreemde kunstwerk nl. Sagrada Familia (Il silenzio), door sommigen toegeschreven aan Michelangelo. Bedoeling is de zes puzzelstukken die samen het schilderij vormen, weder samen te stellen en op het via postmailing verspreid deelnemingsformulier te vermelden.

Art. 4. Van zodra het deelnemingsformulier volledig is ingevuld dient het, uiterlijk op 11 maart, in een daartoe bestemde urne gedropt te worden. Deze urne staat bij eethuis De Kroon, Markt 7 te 9240 Zele.

Art. 5. De prijzen worden als volgt verdeeld:

  • 10 gevulde Zeelse komiesenkabaa’s
  • 1 ‘gevulde Zeelse Vielokabaa

Art. 6. Het aantal deelnemingsformulieren per deelnemer is onbeperkt

Art. 7. Uit alle correct ingevulde formulieren worden op 18 maart in Dienstencentrum ZIAC de winnaars getrokken. De prijsuitreiking vindt plaats op 1 april om 20.00 uur in Dienstencentrum ZIAC.

Art. 8. De gegevens vermeld op de binnengekomen deelnemingsformulieren worden verwerkt in een bestand.  Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in dit bestand in te kijken, alsook kosteloos aanvulling, schrapping of verbetering te vragen.  Deze gegevens kunnen door 9240.be gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Art. 9. De winnaars geven 9240.be de toestemming om een foto van hen te nemen en die foto/of persoonsgegevens op gelijk welke drager te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Art. 10. Dit reglement wordt, in de handelsruimte van elke deelnemende winkelier, op een goed zichtbare plaats uitgehangen.  Ook wordt het kenbaar gemaakt op de website 9240.be.  Met uitzondering van het reglement en de bekendmaking van de winnaars wordt er over de Zeelse-Kijkuitronde be geen verdere informatie uitgewisseld.  Elke vraag dienaangaand zal dan ook onbeantwoord blijven.

Art. 11. Door de loutere deelname aan deze actie erkent zowel de deelnemende winkelier als deelnemende klant kennis genomen te hebben van dit reglement en onderschrijft hij het zonder enig voorbehoud.

Art. 12. In geen enkel geval kunnen de organisatoren door een derde aansprakelijk gesteld worden voor het niet of verkeerdelijk toepassen van dit reglement.  Als de spaarkaartactie 9240.be wegens overmacht moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen omwille van die reden vernietigd of gewijzigd dienen te worden, dan is de organisator, in geen enkel geval, enige schadevergoeding verschuldigd.