Laden..

Shop & Win – Reglement

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de winactie ‘Shop & Win”, georganiseerd door 9240.be

Art. 1.  De actieperiode loopt van maandag 10 december tot en met maandag 31 december 2018.

Art. 2.  Bij alle deelnemende handelaars ontvangen klanten, gedurende de in art. 1 vermelde periode, een invulformulier.  Dit formulier dient, na ingevuld te zijn, in de daartoe bestemde urne van de handelaar waar het werd ontvangen gedropt te worden.

Er is geen minimum- of maximumbedrag van toepassing. De klant ontvangt 1 formulier per aankoop (zolang de voorraad strekt).

Art. 3.  De prijzen worden als volgt verdeeld:

  1. Eerste prijs: Luxereis naar Dubai voor twee personen (vlucht en hotel Sheraton Jumeirah Beach Resort voor vijf nachten met ontbijt en één diner inbegrepen);
  2. Tweede prijs: 175,00 EUR in de vorm van geschenkbonnen van de Gemeente Zele.
  3. Derde tot zesde prijs 50,00 EUR in de vorm van waardebonnen enkel te besteden bij leden van 9240.be
  4. Verschillende waardebonnen van 25,00 EUR, geschonken door deelnemende handelaars.
  5. Vier waardebonnen van 25,00 EUR in het kader van de like, share- en winactie via de facebookpagina van 9240.be.

Deze prijzen zijn niet inwisselbaar voor baar geld.

Art. 4. Het aantal deelnemingsformulieren per deelnemer is onbeperkt

Art. 5. Uit alle deelnemingsformulieren worden de in art. 3, a , b, c en d vermelde prijzen getrokken.  De bekendmaking van de datum van deze trekking zal gebeuren via de website van 9240.be.  Deze trekking zal op een getrapte manier gebeuren: In eerst instantie wordt per winkelier een deelnemingsformulier getrokken.  In zoverre het totaal aantal van in art.3 a,b c & d vermelde prijzen het aantal deelnemende winkeliers overtreft kunnen per winkelier bijkomende deelnemingsformulieren worden getrokken. Al de op deze wijze getrokken formulieren worden op hun beurt in een aparte urne gestopt.  Uit deze urne worden uiteindelijk de winnaars van de prijzen getrokken, met die beperking dat de verschillende winnaars niet op hetzelfde adres mogen zijn gedomicilieerd en deze in verschillende handelszaken hun deelnemingsformulier moeten hebben gebust.  De winnaars van de in art. 3, e vermelde prijzen worden op 26 december bekendgemaakt via onze facebookpagina.

Art. 6. De gegevens vermeld op de binnengekomen deelnemingsformulieren worden verwerkt in een bestand.  Elke deelnemer heeft het recht zijn gegevens in dit bestand in te kijken, alsook kosteloos aanvulling, schrapping of verbetering te vragen.  Deze gegevens kunnen door 9240.be gebruikt worden voor marketingdoeleinden.

Art. 7. Door de loutere deelname geven de winnaars 9240.be de toestemming om een foto en een beeldreportage van hen te nemen en die foto, beeldreportage of persoonsgegevens op gelijk welke drager of sociaal medium te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Art. 8.  Dit reglement wordt, in de handelsruimte van elke deelnemende winkelier, op een goed zichtbare plaats uitgehangen.  Ook wordt het kenbaar gemaakt op de website 9240.be.  Met uitzondering van het reglement en de bekendmaking van de winnaars wordt er over de Shop & Winactie be geen verdere informatie uitgewisseld.  Elke vraag dienaangaand zal dan ook onbeantwoord blijven.

Art. 9. Door de loutere deelname aan deze actie erkent zowel de deelnemende winkelier als de deelnemende klant kennis genomen te hebben van dit reglement en onderschrijft hij het zonder enig voorbehoud.

Art. 10.  In geen enkel geval kunnen de organisatoren door een derde aansprakelijk gesteld worden voor het niet of verkeerdelijk toepassen van dit reglement.  9240.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgschade of bijzondere schade die voortvloeit uit het deelnemen aan deze actie.  9240.be is niet aansprakelijk voor enige gebreken aan de prijzen en/of enige schade aan een prijs.

Art. 11.  Het is de deelnemende handelaars toegestaan om een eigen verkoopactie aan de Shop & Winactie te koppelen.  9240.be benadrukt dat deze acties ondergeschikt zijn aan de Shop & Winactie van 9240.be.  9240.be is op geen enkele manier verantwoordelijk voor dergelijke acties en wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid hiervoor af.

Art. 12. Als de Shop & Winactie 9240.be wegens overmacht moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, of als de prijzen omwille van die reden vernietigd, gewijzigd of zonder voorwerp worden, dan is de organisator, in geen enkel geval, enige schadevergoeding verschuldigd.